top of page
  • Beata Karwowska

Jak wysoka odporność psychiczna menedżera zmienia business.


odporność psychiczna menedżera

Odporni menedżerowie są w stanie zrozumieć, zinterpretować i odkryć nowe spostrzeżenia na temat odporności psychicznej i poziomu dobrostanu swojego zespołu, nawet w czasach zmian, dużej presji i stresu.


Odporność psychiczna menedżera jest kluczowym czynnikiem wpływającym na prosperowanie organizacji i skuteczne radzenie sobie z szybko zmieniającym się środowiskiem dzisiejszego biznesu.


Po pierwsze, menedżerowie o wysokiej odporności psychicznej (ang. Resilience) potrafią lepiej radzić sobie z stresem i presją, które często towarzyszą dynamicznym zmianom w dzisiejszym świecie biznesu. Są bardziej elastyczni w podejmowaniu decyzji i podejściu do nowych wyzwań, co przyczynia się do szybszego i bardziej efektywnego dostosowania się do zmian.


Po drugie, odporni psychicznie menedżerowie są bardziej otwarci na innowacje i zmiany organizacyjne. Mają pozytywne podejście do ryzyka i nie boją się eksperymentować, co może przynieść korzyści w szybko zmieniającym się środowisku biznesu.


Po trzecie, menedżerowie z rozwiniętą odpornością psychiczną mają zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy i uczenia się na błędach. Są bardziej gotowi do podjęcia działania, nawet w niepewnych warunkach, co może przyspieszyć procesy biznesowe.


Po czwarte, odporność psychiczna menedżera wpływa na jego umiejętność skutecznego zarządzania zespołem. Wysoce odporni menedżerowie potrafią wspierać swoich pracowników w czasach zmian i kryzysów, co zwiększa zaangażowanie i efektywność zespołu.


Po piąte, menedżerowie z rozwiniętą odpornością psychiczną mają zdolność do utrzymywania pozytywnej atmosfery w zespole nawet w trudnych okolicznościach. To przyciąga i utrzymuje utalentowanych pracowników, co w efekcie wpływa na ogólny sukces organizacji.


Po szóste, wysoka odporność psychiczna menedżera pozwala na lepsze radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami. Menedżerowie, którzy potrafią odbudować się po niepowodzeniach, są bardziej gotowi do podejmowania ryzyka i eksplorowania nowych możliwości.


Podsumowując, odporność psychiczna menedżera odgrywa dziś kluczową rolę w budowaniu trwałego i nowoczesnego biznesu i skutecznym radzeniu sobie z jego dynamicznym środowiskiem. Odporni menedżerowie są bardziej elastyczni, otwarci na innowacje, skuteczni w zarządzaniu zespołem, zdolni do szybkiego uczenia się i podejmowania działania, utrzymują pozytywny klimat organizacyjny oraz lepiej radzą sobie z porażkami. To wszystko przekłada się na powodzenie organizacji w szybko zmieniającym się rynku.


Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wzmacniać siebie i swój zespół, zapraszam Cię na warsztaty Ja w harmonii w Holistique, podczas których będziemy wspólnie eksplorować skuteczne techniki i strategie, które pomogą w radzeniu sobie ze stresem i wyzwaniami w pracy. Dołącz do nas, aby zdobyć cenne narzędzia, które wzmocnią Twoją odporność psychiczną i przyczynią się do osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.Commenti


bottom of page