top of page

Akademia
Holistycznego Przywódcy

Poziom II

Zapraszamy na drugi poziom Akademii Holistycznego Przywódcy (AHP), skierowany do wyższej kadry zarządzającej w organizacjach. Nasz program zaawansowany umożliwi Ci ewolucję z menedżera w strategicznego przywódcę, efektywnie zarządzającego innowacją i zmianą organizacyjną.

 

W ramach kursu zapewniamy zaawansowane strategie dla budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i empatii , jak również narzędzia analityczne i kompetencje w zarządzaniu zmianą. Skoncentrujemy się na krytycznych wyzwaniach w dynamicznym środowisku VUCA oraz na roli lidera w tym kontekście.


Jeśli jesteś gotów zainicjować głęboką transformację swojej roli i organizacji, ten kurs jest dla Ciebie. Rozpocznij nowy etap w erze strategicznego zarządzania z AHPII.

Weź Udział

Dla Kogo?

 • Dyrektorów i Wiceprezydentów: Osób zajmujących kluczowe stanowiska w organizacji, odpowiedzialnych za strategiczne decyzje i długoterminową wizję firmy.

 • Kierowników Działów i Zespołów: Liderów zarządzających dużymi działami lub zespołami, którzy chcą zwiększyć efektywność i zaangażowanie na różnych szczeblach organizacji.

 • Konsultantów i Doradców Strategicznych: Ekspertów z zewnątrz, którzy wspierają organizacje w procesach zmian i chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie holistycznego zarządzania.

 • Właścicieli i Współwłaścicieli Firm: Osób, które mają istotny wpływ na kierunek i strategię organizacji, i które chcą zintegrować holistyczne podejście do zarządzania na najwyższych poziomach decyzyjnych.

Cele Programu

Celem programu AHPII jest wyposażenie wyższej kadry zarządzającej w zaawansowane narzędzia i strategie niezbędne do efektywnego przywództwa w złożonych organizacjach. 

 

Program skupia się na zaawansowanych metodach zarządzania zmianą i innowacją, umiejętnościach decyzyjnych w warunkach niepewności (środowisko VUCA), efektywnej komunikacji i angażowaniu zespołów oraz holistycznym i zrównoważonym podejściu do zarządzania.

 

Celem jest transformacja uczestników w strategicznych liderów, zdolnych do wprowadzania efektywnych zmian w organizacjach.

O Programie

Lider w świecie VUCA 

 • Koło menedżera

 • Świat VUCA, BANI – trendy w zarządzaniu

 • Niezmienne wartości: zaufanie, autentyczność i empatia

 

Samoświadomość lidera 

 • Mocne strony i talenty 

 • Mój system wartości 

 • Zawodowy SWOT 

 • Autentyczność jako wartość w budowaniu zaufania

 • Techniki budowania osobistej i organizacyjnej rezyliencji

 • Zarządzanie stresem i unikanie wypalenia 

 

Zespół  

 • Z członka zespołu na lidera – ryzyka i zagrożenia

 • Praca zespołowa, role w zespole

 • Rozwijanie zespołu – planowanie długofalowe

 • Jednocząca wizja 

 • Konflikty w zespole

 • Docenianie i nagradzanie

 • Wpływ inteligencji emocjonalnej na budowanie autentycznych zespołów

 

Komunikacja 

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – wzmocnienie: kwadrat von Thuna

 • Analiza transakcyjna, dziecko - dorosły- rodzic

 • Feedback – trudne tematy 

 • Mobbing, molestowanie, przekraczanie granic

 • Świadomośc wpływu komunikacji na sytuacje wysokiego ryzyka

 • Strategie skutecznego wywierania wpływu 

 

Zarządzanie zmianą 

 • Fazy zmiany 

 • Wartości firmy a wartości lidera

 • Odpowiedzialność za wyniki firmy

 • Talent management

 • Różnorodność – diversity

 • Wielopokoleniowość – generacje X, Y, Z

 • Zarządzanie wiedzą

 

Kompetencje lidera 

 • Empatia i szacunek jako narzędzia wspierające lidera w rozumieniu i łączeniu różnorodności.

 • Odpowiedzialność

 • Inspirowanie

 • Rozwiązywanie problemów (narzędzia)

 • Odwaga

 

Lider jako coach i mentor  

 • Czym jest coaching, otwarte pytania

 • Uważne słuchanie

 • Mentoring i odwrócony mentoring

 • Uważność i mindfulness 

 

Po ukończeniu programu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia.

Co wyróżnia program?

 • Uczysz się od praktyków biznesu, wieloletnich menedżerów i przywódców pełniących kluczowe role w międzynarodowych organizacjach 

 • Podczas zajęć otrzymujesz niezbędną wiedzę i praktykujesz poprzez udział w case’ach i symulacjach

 • Każdy z uczestników otrzymuje 1h indywidualnej sesji mentoringowej

 • Masz możliwość dołączenia do programu Masterclass Holistycznego Przywódcy

 

Czym nasz program wyróżnia się na rynku:

 

 • Interdyscyplinarność: Oferujemy holistyczne podejście do zarządzania, integrujące różne dziedziny wiedzy.

 • Praktyczność: Kurs skupia się na warsztatach i studiach przypadków, umożliwiających bezpośrednie zastosowanie nabytych umiejętności.

 • Personalizacja i Mentoring: Indywidualne ścieżki rozwojowe i sesje mentoringowe dostosowane do potrzeb uczestnika.

 • Sieciowanie na Wysokim Poziomie: Dostęp do sieci czołowych liderów i ekspertów w branży.

 

Program ten oferuje unikatową kombinację praktycznych umiejętności, indywidualnego podejścia i możliwości sieciowania, co czyni go jednym z najbardziej konkurencyjnych kursów dla wyższej kadry zarządzającej.

bottom of page