top of page

Welcome to

ACADEMY

Miejsce, w którym eksperci w dziedzinie rozwoju, innowacyjne metody oraz dynamiczna społeczność zbiegają się, by wzajemnie się rozwijać i wspierać zmiany w  biznesie.

Holistique Academy w skrócie

Naszą misją jest rozwijanie biznesu; dlatego też stworzyliśmy przestrzeń, w której eksperci, innowacyjne metody i zaangażowana społeczność mogą dzielić się doświadczeniami i wspólnie dążyć do wyznaczonych celów.

2023

powstanie Academy

7

autorskich programów rozwoju

12

zadowolonych klientów
Image by Wiktor Karkocha

Misja

Misją Holistique Academy jest wyposażanie osób w wiedzę, umiejętności i sposób myślenia, które są niezbędne do ciągłego doskonalenia się w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Dążymy do stworzenia transformacyjnego środowiska edukacyjnego, które przekracza ramy tradycyjnego nauczania. Wyposażamy naszych Klientów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną.

Za pośrednictwem innowacyjnych i kompleksowych programów, doświadczeniowego uczenia się i globalnej perspektywy, aspirujemy do kształtowania kolejnego pokolenia wizjonerskich przywódców, przedsiębiorców i profesjonalistów. Ci Przywódcy będą zdolni do radzenia sobie z złożonymi wyzwaniami, korzystając z pewności siebie i kreatywności. Nasza akademia promuje również etyczne i zrównoważone praktyki biznesowe, które mają pozytywny wpływ na społeczności zarówno lokalne, jak i globalne.

Z pasją do doskonałości i zaangażowaniem w ciągłe ulepszanie, dążymy do stworzenia różnorodnej i inkluzjewnej społeczności uczestników, wykładowców oraz ekspertów branżowych. Poprzez pielęgnowanie ciekawości, krytycznego myślenia i ducha współpracy, chcemy zainspirować iskrę innowacyjności i umożliwić naszym Klientom wywieranie znaczącego wpływu na ewoluujący krajobraz biznesowy

Programy dopasowane do Twojego biznesu

Nasze programy biznesowe oferują indywidualne i dostosowane do Twoich potrzeb podejście do rozwoju. Są one zaprojektowane z uwzględnieniem Twoich specyficznych celów i ambicji w kontekście biznesowym. Rozumiemy, że każdy Klient i każda organizacja są unikalne, i dlatego potrzebują spersonalizowanych strategii rozwoju oraz innowacji. Nasze programy indywidualne wykraczają poza konwencjonalne metody, dostarczając Ci edukacyjne doświadczenie, które w pełni odpowiada Twoim celom.

 

Bez względu na to, czy dążysz do osobistego rozwoju w biznesie, planujesz wprowadzić zmiany w swojej organizacji czy zamierzasz zbudować efektywny zespół, nasze programy zostaną dostosowane tak, aby sprostać Twoim oczekiwaniom i szybko przynieść oczekiwane efekty.

 

Odkryj potencjał spersonalizowanego rozwoju strategicznego dzięki naszym indywidualnym programom biznesowym. Zrealizuj swój potencjał, zwiększ swoją świadomość biznesową i kształtuj ścieżkę do sukcesu z programem tak unikalnym jak Ty.

Akademia Holistycznego Przywódcy

Man with Suit

Poziom I

Program Holistique Academy AHPI, który jest precyzyjnie dostosowany do dynamicznie zmieniających się potrzeb współczesnych organizacji. Nasz kurs pomoże Ci przejść od roli menedżera do roli inspirującego przywódcy, który buduje kulturę zaufania i empatii. Nauczysz się, jak kształtować różnorodne, zaangażowane i efektywne zespoły, tworząc jednocześnie bezpieczne i wspierające środowisko do współpracy. Zdobywaj praktyczne narzędzia i kompetencje, które są kluczowe dla Twojego sukcesu i sukcesu Twojej organizacji. Zarezerwuj miejsce już dziś i zacznij swoją transformację.

Fashion Photography

Poziom II

Program skupia się na zaawansowanych metodach zarządzania zmianą i innowacją, umiejętnościach decyzyjnych w warunkach niepewności (środowisko VUCA), efektywnej komunikacji i angażowaniu zespołów oraz holistycznym i zrównoważonym podejściu do zarządzania.

 

Celem jest transformacja uczestników w strategicznych liderów, zdolnych do wprowadzania efektywnych zmian w organizacjach.

Masterclass & Programs

Image by Medienstürmer

Akademia Mentoringu

Mentoring to partnerska relacja między osobą posiadającą bogate doświadczenie w danym obszarze, a osobą pragnącą się rozwijać, skupiona na odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia. Głównym celem programu jest umożliwienie uczniowi zdobycia nowej wiedzy, poznania samego siebie, rozwinięcia zawodowej samoświadomości oraz zachęcenie do podążania wybraną samodzielnie drogą samorealizacji. 

Program mentoringowy stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy i rozwinięcia nowych kompetencji w dziedzinie profesjonalnego mentoringu. Jest to także doskonała okazja do świadomego wykorzystania własnego potencjału, doskonalenia siebie oraz zdobycia gotowości do skutecznego wspierania innych w rozwoju zawodowym.

Image by Ruthson Zimmerman

Coachingowy Styl Zarządzania

Kurs jest skierowany do kadry kierowniczej na różnych poziomach zarządzania - od menedżerów działów przez dyrektorów, aż po osoby zarządzające całymi organizacjami. Ma on na celu rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami.

 

Realizowany przez wykwalifikowanych coachów o bogatym doświadczeniu menedżerskim, zarządzającymi dużymi i różnorodnymi zespołami. Program kursu wprowadza uczestników w zaawansowane techniki i narzędzia coachingowe. Ich praktyczne zastosowanie w kontekście biznesowym pozwoli na kształtowanie postaw i zachowań pracowników w sposób zorientowany na wyniki. W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się, jak skutecznie budować motywację i zaangażowanie w zespole, jak rozwijać samodzielność i poczucie odpowiedzialności u pracowników oraz jak kreować warunki sprzyjające ich samorozwojowi i osiąganiu konkretnych celów biznesowych.

Image by Suhyeon Choi

Superwizja Coaching / Mentoring

Każdy profesjonalny coach i mentor, który przestrzega zasad Kodeksu Etyki, zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego doskonalenia swojej praktyki poprzez refleksję oraz stałe poddawanie się superwizji. Superwizja, zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej, stanowi proces uczenia się doświadczonego coacha przy wsparciu superwizora. 

Jej głównym celem jest lepsze zrozumienie prowadzonych procesów coachingowych/mentoringowych oraz podniesienie kompetencji coacha/mentora, co przekłada się na korzyści dla klientów. Dzięki superwizji, coach lub mentor jest w stanie jeszcze skuteczniej wspierać swoich klientów w osiąganiu ich celów i rozwijaniu się zawodowo.

Image by Ali Morshedlou

Business Masterclass

Kurs przeznaczony dla profesjonalistów, którzy ukończyli już jeden z naszych programów realizowanych w ramach Holistique Academy i chcą poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie

 

Spotkanie to 2h pracy online, gdzie przez 45 min. otrzymujesz wiedzę na temat zagadnienia menedżerskiego przekazywaną przez Eksperta – Praktyka, a kolejne 75 min. to praca grupowa nad tematami Uczestników przy wsparciu Mentora biznesu.

Image by Wells Chan

Business Masterclass 360

Business Masterclass 360 to zaawansowany kurs dla profesjonalistów, którzy już ukończyli jeden z programów w ramach Holistique Academy i pragną dalej rozwijać swoje kompetencje.

 

Kurs składa się z 10 dwugodzinnych sesji online, odbywających się raz w miesiącu. Każda sesja dzieli się na 45-minutową prelekcję na temat konkretnego zagadnienia z obszaru biznesu, prowadzoną przez Eksperta-Praktyka oraz 75-minutową pracę grupową pod kierunkiem Mentora biznesu. Program zapewnia kompleksowe podejście do zagadnień menedżerskich i umożliwia praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy.

Dołącz do Academy Business Club

Dołącz do klubu Academy Business Club i uzyskaj dostęp do specjalnych ofert i treści dostępnych wyłącznie dla naszych subskrybentów.

Dziękujemy, że jesteś z nami!

bottom of page